STYRELSE

Föreningen Tollebobarnen höll konstituerande årsstämma och styrelsemöte den 20 februari 2019 och tillsatte nedanstående styrelse.

Ordförande                                 Elisabeth Ödman

Kassör                                          Gösta Schlyter

Sekreterare                                 Ingrid Löwing

Ledamot                                      Gunnel Schlyter

Ledamot                                      Lars-Ove Johansson

Ledamot                                      Katarina Bäverstrand

Suppleant                                    Åsa Hagström


Revisor                                         Ulf Nyberg

Revisorsuppleant                       Alexander Eriksson

Du kan kontakta styrelsen via e-post: info@tollebobarnen.se

Hem/Kontakta oss