Ansök om bidrag

Föreningen Tollebobarnen finns i Lerums kommun

Du ansöker om bidrag genom att skicka ett mail till ansokan@tollebobarnen.se med nedanstående uppgifter:

ANSÖKAN

UPPGIFTER OM BIDRAGSSÖKANDE

Namn


Asylstatus, uppehållstillstånd etc

Personnr/ DNR

Skola och klass

Boende i frivillighemmet sedan (datum)

Telefonnummer

E-post

UPPGIFTER OMOMBUD

Namn

Personnummer

E-post

Telefonnummer

Relation till den sökande (frivillighem etc.)

Till vilket ändamål ska bidraget användas

UTBETALNING TILL

Kontohavare

Bank

Clearingnr

Kontonr

När ansökan är inskickad kommer du att få ett bekräftelsemail som du måste skriva ut, underteckna, fotografera och skicka in som e-post till ansokan@tollebobarnen.se. Därefter kommer styrelsen att behandla din ansökan. Vår ambition är att du ska ha ett besked inom två veckor från att vi mottagit din undertecknade ansökan.