välkommen till Föreningen tollebobarnen

STARTAD DEN 20 februari 2019

En förening till förmån för de unga som kommit till Sverige utan sina föräldrar.


Ungdomarnas största oro, förutom asylprocessen, är att ha någonstans att bo i sin ”hemkommun”. Behovet av frivilliga familjehem eller andra osubventionerade boendeformer är akut. Ett ekonomiskt bidrag till en familj kan vara avgörande för om de kan ta emot en eller flera ungdomar i sitt hem. 

Vi medverkar också till att hitta andra alternativ till boende. Tips om enkla lägenheter eller annat mottages tacksamt.

Vill du ta emot en ungdom i ditt hem? Vill du engagera dig i föreningen? Har du en idé och tid att spendera? Kontakta oss gärna!


Du kan hjälpa oss!

  • Bli medlem. Årsavgift 100 kr Swisha eller betala via bankgiro. Ange namn och e-post.

  • Swisha till:  1234 999 017

  • Bidrag till bankkonto SEB 5153 1023991 eller bankgiro 5345-8956

Bidrag kan i dagsläget sökas för, i första hand, stöd till boende. Ansök.

Vill du engagera dig i föreningen eller komma i kontakt med oss gällande vår verksamhet är du välkommen att ringa:

Elisabeth Ödman 0723-758477

Katarina Bäverstrand 0733-820850